۵۰cc به جای ۲۵cc رصاصی بلو لیدی

۲۰درصد تخفیف

به جای ۲۵cc عطر ۵۰cc بخرید

عطر بلو لیدی (عطر گرمی بلولیدی) ۵۰cc

۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان