۵۰cc به جای ۲۵cc رصاصی بلو لیدی

۲۰درصد تخفیف

به جای ۲۵cc عطر ۵۰cc بخرید

عطر روغنی زنانه رصاصی بلو لیدی-Rasasi Blue Lady ۵۰cc

۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان