محصولات موجود در دسته اسانس عطر درواقع اکثرا همان روایحی است که در خرید عطر گرمی هم پیشنهاد می شود. اما نکته متفاوت در این سری محصولات در خالص بودن کامل آنهاست.

دردسته های دیگر محصول با ترکیب الکل و بصورت ادکلنی عرضه می شود اما هنگام سفارش از دسته اسانس عطر می توانید با ذکر این نکته در هنگام سفارش که به محصول الکل اضافه نشود، اسانس خود را بصورت خالص تحویل بگیرید.

7%
۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
11%
18%
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
25%
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
22%
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
26%
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
10%
۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
16%
15%
۴۲۵,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
5%
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
14%
۴۷۵,۰۰۰ تومان۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰۰,۰۰۰ تومان۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
13%
8%
۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
17%
۳۷۵,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
11%
۶۲۵,۰۰۰ تومان۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
12%
۵۵۰,۰۰۰ تومان۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
11%
۱۶۰,۰۰۰ تومان۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
15%
۴۲۵,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان