عطرروغنی زنانه مردانه یاس رازقی

200,000 تومان800,000 تومان

شرکت سازنده عطر روغنی

اکسپرشنز فرانسه

نوع

عطر روغنی

کشور سازنده فرانسه
عطر ساز

طبع گرم
فصل پاییز، زمستان
جنسیت مردانه زنانه
عطرروغنی یاس رازقی
عطرروغنی زنانه مردانه یاس رازقی