عطرروغنی زنانه مردانه یاس رازقی

۲۰۰,۰۰۰ تومان۸۰۰,۰۰۰ تومان

شرکت سازنده عطر روغنی

اکسپرشنز فرانسه

نوع

عطر روغنی

کشور سازنده فرانسه
عطر ساز

طبع گرم
فصل پاییز، زمستان
جنسیت مردانه زنانه
عطرروغنی یاس رازقی
عطرروغنی زنانه مردانه یاس رازقی