عطرروغنی مردانه ورساچ پورهم

۲۰۰,۰۰۰ تومان۸۰۰,۰۰۰ تومان

شرکت سازنده عطر روغنی

اکسپرشنز فرانسه

نوع

عطر روغنی

شرکت سازنده ادکلن ورساچه
عطرساز

Alberto Morillas

کشور سازنده ایتالیا
سال معرفی 2008
جنسیت مردانه
عطرروغنی ورساچ پورهم
عطرروغنی مردانه ورساچ پورهم