عطرروغنی زنانه ورساچه وانیتاس

۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

شرکت سازنده عطر روغنی

اکسپرشنز فرانسه

نوع

عطر روغنی

شرکت سازنده ادکلن ورساچه
عطرساز

دورا بگریچه آرناو

کشور سازنده ایتالیا
سال معرفی 2011
جنسیت زنانه
عطرروغنی ورساچه وانیتاس
عطرروغنی زنانه ورساچه وانیتاس